Хидрауличне компоненте, системи и мотори
  • Български
  • English
  • Ελληνικά
  • Română
  • Српски
Hydrocap logo
Сви производи Мени

Општи услови за е-продавницу hydrocap.net

Ова веб страница (ввв.хидроцап.нет) и све слике, видео снимци, програмски код и сродне информације у облику садржаја (у даљем тексту „Сајт“ или „Сајт“) власништво су Хидроцап доо, УИЦ: 123679611, са седиштем и адресом управљања Бугарска, Старозагорски округ, општина Казанлак, град Казанлак 6100, бул. Књаз Александра Батенберга 221.

Сврха ових општих услова је да поправи однос између Хидроцап доо (у даљем тексту „Продавац“) и свих физичких или правних лица (у даљем тексту „Купци“) који желе да купе производе понуђене на мрежи од Сајт.


И Опште одредбе

1.1 Информације које захтевају Закон о заштити потрошача, Закон о електронској трговини и директиве Европске уније о продаји производа на Интернету

Трговачко име трговца: Хидроцап Лтд.

Седиште и адреса управе: Бугарска, Старозагорски округ, општина Казанлак, град Казанлак 6100, бул. Књаз Александра Батенберга 221.

УИЦ: 123679611

Органи који врше контролу и заштиту потрошача:

Комисија за заштиту података о личности

Адреса: Софија 1592, Проф. Цветан Лазаров ”№ 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Сајт: www.cpdp.bg


Комисија за заштиту потрошача

Адреса: Софија 1000, трг Славејков 4А, 3., 4. и 6. спрат,

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

Дежурни телефон: 0700 111 22 

Сајт: www.kzp.bg 

У случају спора у вези са онлајн куповином, можете користити саjт ОРС.


1.2. Сајт је доступан на Интернет адреси ввв.хидроцап.нет и преко њега Купци могу да купе и добију услуге везане за испоруку производа понуђених на Сајту.

1.3. Путем Сајта, Купци могу добити информације о новим производима, њиховим карактеристикама, ценама, условима испоруке и промоцијама које организује Трговац.

1.4. Продавац је у обавези да испоручи производе наручене од стране купаца у складу са законом предвиђеним оквиром, гарантујући права потрошача, у потпуности поштујући добру праксу потрошачког и привредног права.

1.5. Продавац користи услуге треће стране, у овом случају курирске компаније, да испоручи Купцима производе купљене са Сајта. Цена испоруке се утврђује посебно и експлицитно од цене робе, а у процесу наручивања производа купци имају информацију о износу испоруке који ће бити плаћен курирској компанији.


II Наруџбина, испорука и документација приликом наручивања

2.1. Да би наручио производе које нуди Сајт, сваки Купац бира врсту и количину производа који жели да наручи. Затим унесите своје податке и адресу за испоруку наручених производа.

2.2. Приликом поруџбине, Купац мора да се сагласи са овим општим условима. Ако се не слажете са њима, процес наручивања производа није могуће завршити. Сагласним да се придржава ових Општих услова, Клијент потврђује да их је прочитао, да је сагласан са њиховим садржајем и обавезује се да ће их поштовати.

2.3. Приликом попуњавања података за наручивање производа, Купац је дужан да унесе тачне, ажурне и тачне податке за испоруку – имена, адресу, начине контакта. У случају давања нетачних или нетачних података, исти може изгубити право на добијање производа.

2.4. Адреса електронске поште и број телефона које је Клијент навео приликом наручивања користиће се као канал за комуникацију и размену електронских докумената између Трговца и Клијента.

2.5. Сваки Клијент може променити детаље поруџбине само ако то изјави е-поштом или телефонским разговором, од оних датих приликом наручивања. Захтеви за промену поруџбине који су током поруџбине направљени на различите начине од наведених (е-маил адреса или телефон) неће бити прихваћени.

2.6. Након исправног уноса података, Клијент треба да пошаље налог на извршење од стране Трговца. Након потврде поруџбине, Клијент ће на унапред наведену е-маил адресу добити информацију о поруџбини коју је извршио.

2.7. Наручени артикли се испоручују уз услуге курирске компаније.

2.8. Рок за извршење испоруке свих поруџбина је 5 радних дана.

2.9. Уколико Продавац није у могућности да испуни поруџбину због чињенице да нема наручену робу на лагеру, дужан је да обавести Купца.


III. Заштита потрошача
3.1. Сви услови из овог одељка, као и општи услови, односе се само на физичка или правна лица за која се може закључити да су потрошачи у смислу Закона о заштити потрошача, Закона о електронској трговини и/или Директиве. 2011/83 / ЕЦ Европског парламента и Савета од 25. октобра 2011. године.
3.2. Главне карактеристике производа који се нуде преко Сајта описане су на страници одговарајућег производа.
3.3. Цене производа објављене на Сајту су коначне, објављене су у БГН (БГН) укључујући ПДВ и све остале порезе или накнаде прописане законом.
3.4. Износ поштарине и курирских трошкова за доставу производа није урачунат у цену за производе објављене на одговарајућој страни, већ се додатно наплаћују. Њихов износ се даје као информација у процесу наручивања пре него што га продавац пошаље на обраду. Купац има могућност да се са тим упозна током наручивања, а пре него што пошаље поруџбину на обраду код Трговца, визуелизује све трошкове које треба да направи да би добио производе који су предмет његове поруџбине.
3.5. Информације које се достављају Клијентима су ажурне у тренутку њихове визуелизације на Сајту, пре и током наручивања.
3.6. Продавац мора да наведе услове испоруке појединих производа на Сајту.
3.7. Производи се плаћају поузећем.

IV Одбијање робе
4.1 Купац има право да откаже наручену робу у року од 14 дана од дана пријема робе у случају да није употребљена, да није нарушен интегритет њене амбалаже и да је у облику у ком је примљена, у складу са условима. чл. 55 ЗКП.
4.2 У случају проналаска неисправног производа у року од 24 сата. од пријема иу случају неоштећеног комерцијалног изгледа робе и амбалаже, Продавац се обавезује да ће је заменити новом у складу са условима гаранције дотичног произвођача или ће рефундирати вредност робе коју је купац платио, према Уметност. 55. ЗКП, од дана када је клијент искористио своје право на одустанак. Након овог рока или у случају нарушавања комерцијалног изгледа или паковања робе, поправку робе преузима купац.
4.3 Транспорт и остали трошкови пријема робе су на терет купца. У случају неусаглашености робе са карактеристикама наведеним на страници, добављач ће рефундирати целокупни износ који је уплатио потрошач, укључујући и трошкове транспорта које је платио купац за набавку добара у складу са чл. 59. став 3. ЗКП-а и то у року од 14 дана од пријема робе и под условом неоштећеног комерцијалног изгледа робе и амбалаже.
4.4 Производи се могу вратити само на адресу: 6100 Казанлак, бул. Књаз Александра Батенберга 221.
4.5. Купац се обавезује да ће примљене производе чувати уз бригу доброг власника, да чува оригиналну амбалажу током целог гарантног рока и периода могућности враћања робе.

В Остали услови
5.1. Продавац испоручује и испоручује робу Клијенту у задатим роковима.
5.2. Купац мора прегледати све производе садржане у испоруци у тренутку пријема. Уколико један или више производа не испуњава услове и техничке карактеристике, одмах обавестите Трговца.
5.3. Продавац гарантује и предузима мере за заштиту личних података Клијента у складу са Законом о заштити података о личности.
5.4. Клијент је сагласан да ће Продавац обрађивати његове личне податке само за потребе поруџбина. Трговац нема право да ове податке даје трећим лицима без налога надлежног органа Републике Бугарске.
5.5. Давањем поруџбине на Сајту, Клијент је сагласан да прима комерцијалне комуникације од Трговца за будуће маркетиншке сврхе и кампање, изјављујући за исте електронске комуникације да их неће третирати као нежељене комерцијалне комуникације у смислу Закона о заштити потрошача и е-трговина.
5.6. Ови општи услови су трајно видљиви на Интернету на адреси ввв.хидроцап.нет и Продавац их може изменити без обавезе претходног обавештавања.
5.7. Евентуална неваљаност било које од одредби ових општих услова неће довести до неважеће наруџбе коју је извршио Клијент.
5.8. За питања која нису решена овим општим условима, а која се односе на имплементацију и тумачење услова налога на Сајту, обе стране се прво консултују са Судом за посредовање при Трговачкој и индустријској комори Републике Бугарске, а затим са Заштитом потрошача. Комисија. У случају неслагања пред Судом за посредовање, примењују се закони Републике Бугарске преко одговарајућег надлежног органа на адреси и седишту Трговца.