Υδραυλικά εξαρτήματα, συστήματα και κινητήρες
  • Български
  • English
  • Ελληνικά
  • Română
  • Српски
Hydrocap logo
Ολα τα προϊόντα Меню

Steering Units

Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

HKU/4 steering unit

Ταξινόμηση ανά τιμή:
product HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 125 cc/rev, 170 bar, G 1/2" thumb
HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 125 cc/rev, 170 bar, G 1/2" €171.00
product HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 320 cc/rev, 170 bar, G 1/2" thumb
HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 320 cc/rev, 170 bar, G 1/2" €210.00
product HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 500 cc/rev, 170 bar, G 1/2" thumb
HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 500 cc/rev, 170 bar, G 1/2" €316.00
product HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 630 cc/rev, 140 bar, G 1/2" thumb
HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 630 cc/rev, 140 bar, G 1/2" €324.00
product HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 1000 cc/rev, 100 bar, G 1/2" thumb
HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 1000 cc/rev, 100 bar, G 1/2" €350.00
product HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 800 cc/rev, 140 bar, G 1/2" thumb
HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 800 cc/rev, 140 bar, G 1/2" €348.00
product HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 400 cc/rev, 170 bar, G 1/2" thumb
HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 400 cc/rev, 170 bar, G 1/2" €220.00
product HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 250 cc/rev, 170 bar, G 1/2" thumb
HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 250 cc/rev, 170 bar, G 1/2" €196.00
product HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 80 cc/rev, 170 bar, G 1/2" thumb
HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 80 cc/rev, 170 bar, G 1/2" €168.00
product HKU/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 40 cc/rev, 140 bar, G 1/2" thumb
HKU/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 40 cc/rev, 140 bar, G 1/2" €168.00
product HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 50 cc/rev, 140 bar, G 1/2" thumb
HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 50 cc/rev, 140 bar, G 1/2" €168.00
product HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 63 cc/rev, 170 bar, G 1/2" thumb
HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 63 cc/rev, 170 bar, G 1/2" €168.00
product HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο , 100 cc/rev, 170 bar, G 1/2" thumb
HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο , 100 cc/rev, 170 bar, G 1/2" €171.00
product HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 160 cc/rev, 170 bar, G 1/2" thumb
HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 160 cc/rev, 170 bar, G 1/2" €177.00
product HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 200 cc/rev, 170 bar, G 1/2" thumb
HKU…/4 μονάδα διεύθυνσης, ανοιχτό κέντρο αντίδραση χωρίς φορτίο, 200 cc/rev, 170 bar, G 1/2" €216.00